E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                      ENG | CZE | SK | PL DE | FR | HU | DK |ITA

Bezpaletové velkoobjemové vaky

Využijte výhod bezpaletových vaků S-Big Bag

Transportujte  materiál ve velkoobjemových vacích bez palet

Bezpaletové velkoobjemové vaky S-Big Bag jsou manipulovatelné běžným vysokozdvižným vozíkem. Speciální nástavec není v tomto případě nutný. Bezpaletové velkoobjemové vaky mají připravené tunely, do kterých se zasunou plastové, či papírové nosníky. Tyto nosníky stabilizují náklad uvnitř velkoobjemového vaku Big Bagu. Bezpaletové vaky jsou svojí stavbou stabilnější než klasické big bagy, můžete v nich přepravit větší objem materiálu a zároveň není nutná dřevěná paleta.

Výhody bezpaletových velkoobjemových vaků S-Big Bag

Přeprava většího množství materiálu

Bezpaletový velkoobjemový vak S-Big Bag nabízí cca o 1 až 5 % více prostoru pro materiál. Tento prostor skýtá nahrazená dřevěná paleta.

Snadnější manipulace

Bezpaletový velkoobjemový vak S-Big Bag je velmi snadno manipulovatelný. Z pohledu bezpečnosti práce při manipulaci s bezpaletovým vakem nehrozí usmyknutí, či přepadnutí tohoto vaku.

Fotogalerie - Bezpaletový velkoobjemový vak S-Big Bag