E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                      ENG | CZE | SK | PL DE | FR | HU | DK |ITA

Przystawka RollerForks

Przystawka RollerForks do obsługi bezpaletowej

RollerForks 

RollerForks to wyspecjalizowany osprzęt, który może być używany do załadunku i rozładunku kontenerów / ciężarówek i może być montowany na wszystkich istniejących wózkach widłowych. Widły mają specjalnie opracowany system rolek, które są ustawione w dwie skoordynowane warstwy - górne rolki obracają się z tą samą prędkością, ale w kierunku przeciwnym do niższych rolek.

Podstawowa zasada działania przystawki RollerForks

1) Dolne rolki pozostają w kontakcie z podłogą, a gdy wykonają ruch do przodu (niebieska strzałka), górne rolki również zaczną się poruszać, a towary będą przesuwać się w górę (czerwona strzałka). RollerForks wykonuje dwa rodzaje ruchu w tym samym czasie.

2) Gdy RollerForks jest w trakcie podnoszenia towaru z podłogi, rolki automatycznie opadają (czerwona strzałka), a towar jest stabilizowany na nośnej części wideł.

Galeria zdjęć